Amazing Bespoke Leather Adventure

Malton & Kielman Bespoke Leather Bags and Accessories

Amazing Bespoke Leather Adventure

Niesamowita skórzana przygoda szycia na miarę

The Kielmans

The Kielman’s surname is well known in Poland. Everyone knows the story of an old family of shoemakers, with 150 years of history behind them. They create incredible, made to measure shoe on Chmielna street, in the very heart of Warsaw. 

For the past 9 years, additionally to the bespoke shoes service, Kielman has been offering a line of fully bespoke, handmade bags and accessories. It is a joined project of Mikael Malton and Maciej Kielman. What is more, they both share the same philosophy – attention to details and a passion for handmade products…

Nazwisko Kielman znają wszyscy. To historia rodu szewców z prawie 150-letnią tradycją, tworzących przy ulicy Chmielnej znane na całym świecie, ręcznie szyte obuwie. 

Od 9-ciu lat, przy pracowni tworzącej buty, powstają również torby i akcesoria skórzane – owoc wspólnej pracy Mikaela Maltona i Macieja Kielmana. Cechuje je ta sama filozofia – dbałość o detale oraz zamiłowanie do ręcznej pracy.

First out of 3 posts
philosophy, project, effects

This is a coverage from the first ever published visit to Malton & Kielman’s workshop. It shows the place, where the time slows down, and at the same time is a first of three blog posts, which will present you the aforementioned company. After that, I will show my own design of my dream bag and finally – show the bag itself during a photoshoot. 

Malton’s world is a world in which the process of creating a bespoke leather bags is as important as the final effect and clients satisfaction. And this process I would like to describe in the very first blog post.

Oto relacja z pierwszej opublikowanej wizyty w pracowni Malton & Kielman, przybliża świat, w którym zwalnia czas, a także jest pierwszym wpisem z serii 3, które zaprezentują markę Malton & Kielman, pokażą mój własnoręcznie stworzony projekt torby a finalnie – torbę podczas jedynej w swoim rodzaju sesji.

Świat Maltona to świat, w którym równie ważnym elementem co efekt i zadowolenie klienta, jest sam proces tworzenia. I ten właśnie proces chciałbym Ci przybliżyć w pierwszym wpisie z serii.

Times slows here – Tu zwalnia czas

Upon entering, I check my watch for the last time – 11:57, I am not late. And that is the last thing that I remember before going through the door. Next second I am hit by all of my senses, my head starts to feel heavy and information come to me delayed… My mind is for sure not used to this intensity. I can hear my heart beating, clock ticking. The time passes differently in here…

Przed wejściem do pracowni, zerkam ostatni raz na zegarek aby upewnić się, że jestem na czas. 11:57. To ostatnia rzecz, o której pamiętam po przekroczeniu progu. Za chwilę uderza mnie niesamowita wyrazistość bodźców – docierają z lekkim opóźnieniem, jakby moja głowa nieprzyzwyczajona była do takiej intensywności doznań. Słyszę bicie swojego serca, tykanie zegara. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej.

Workshop stands for the philosophy
Pracownia to odzwierciedlenie filozofii

Smell of the coffee, leather, wood. Oils and creams. The smell of a new, fresh pair of shoes, taken from the box. Music. Jazz, coming from a second room in the form of delicate trumpet, saxophone and a hit of cymbals every now and then. White interiors. Filled with leather, wooden items and glass containers. 

You can also find single pieces of bags – weekenders, and other leather accessories – on top of the shelves, just below the ceiling, as they were hidden from the everyday glances of people working in the workshop. There is order everywhere, sometimes turning into a controlled, creative chaos. 

Zapach kawy, skór, drewna. Olejków i past. Zapach nowej pary butów, wyciąganej z pudełka. Muzyka. Jazz, dolatujący z drugiego pomieszczenia w postaci cichej trąbki, delikatnego saksofonu i przebijających się od czasu do czasu talerzy. Białe wnętrza. Dużo skór, drewna, szklanych pojemników. Pojedyncze egzemplarze toreb stojące na półkach, wysoko pod sufitem, jakby schowanych przed codziennym spojrzeniem właścicieli. Porządek, przechodzący w kontrolowany, twórczy nieład.

“Each new project is a lesson for me”
„Każdy nowy projekt jest dla mnie nauką”

Mikael talks about himself. He is a Swede, living in Poland for the past couple of years. He speaks about economy studies, working for the Swedish Embassy in Warsaw. About his love for this city and bigos. He mentions his passion for leather and everything handmade, which led him to making his own leather accessories. 

In conclusion he reveals his friendship with Maciej Kielman, which firstly was just a small talk about the craftsmanship and working with leathers. Later it turned into a business partnership and creating Malton&Kielman workshop, which now creates these pieces of art. 

He has no certificates, and was never taught how to work with leather or design bags. Everything he knows, he has learned on his own mistakes. When asked, how much time he needed to accumulate all this knowledge and expertise, he answers calmly: “each new project is a lesson for me”.

Mikael opowiada o sobie. Jest Szwedem, mieszkającym w Polsce od kilku lat. Mówi o studiach ekonomicznych, pracy w szwedzkiej ambasadzie w Warszawie, zamiłowaniu do tego miasta  i  bigosu. Mówi o pasji do skór i ręcznej pracy, której owocem były przedmioty wykonywane wyłącznie na własny użytek. I wreszcie o przyjaźni z Maciejem Kielmanem, która początkowo z rozmów o tajnikach rzemiosła i obróbki skóry, przerodziła się w biznesowe partnerstwo i powstanie pracowni, która dzisiaj tworzy dzieła sztuki. 

Nie ma certyfikatów, nigdy nie pobierał nauk kaletnictwa. Wszystkiego co potrafi, nauczył się sam, na własnych błędach. Na pytanie ile czasu potrzebował, aby zdobyć całą tę wiedzę, odpowiada spokojnie: “każdy nowy projekt jest dla mnie nauką”. Jego dłonie tylko to potwierdzają. 

There are no compromises
Tutaj nie ma kompromisów

So what is so special about this place? What makes the first time customers return for a lot more, just like they were all part of a strange cult? Care for details is a term used far too many times in too many contexts but in this one, it is super accurate.

In the workshop of Mikael and Maciej there are no compromises. Each and every element, that can be sawn to another by hand is done this way. Machines are used only for basic purposes. This isn’t a compromise. It is an unseen aesthetics, beyond anything you have seen before.

Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Co sprawia, że klienci, którzy raz skorzystali z usług szycia toreb na miarę, wracają po więcej niczym wyznawcy jakiejś dziwnej religii? Dbałość o szczegóły to utarte i często nadużywane określenie, niezwykle jednak trafne w tym wypadku. 

W pracowni Mikaela i Macieja nie uznaje się półśrodków. Każdy element, który może zostać wykonany ręcznie, jest tak robiony. Z maszyn korzysta się tutaj wyłącznie w najbardziej podstawowym zakresie. To nie kompromis. To niespotykana estetyka, wykraczająca poza wszystko co miałeś do tej pory okazję zobaczyć.

Passion, so much more than work and skills
Pasja, czyli więcej niż praca i umiejętności

Passion is a fuel for people like Mikael. It can be felt in every breath taken in the workshop… In every water drop, carefully pressed through the freshly grounded coffee beans, that becomes a perfect brew of enormous intensity and taste. 

Passion can be felt in the way Mikael speaks about the design, knowing each detail of each bag. The fact that after all these years he still designs all custom orders by himself, only confirms it. 

Pasja napędza takich ludzi jak Mikael do działania. Da się ją odczuć w każdym oddechu zaczerpniętym w pracowni. W każdym łyku wody, przeciskanej ręcznie z najwyższą atencją przez zmielone przed chwilą ziarna kawy, aby przygotować napar o odpowiedniej gęstości, kolorze i smaku. 

Pasja to również sposób, w jaki opowiada o torbach, znając każdy detal, każdy etap ich tworzenia. To fakt, że nawet po tylu latach Mikael wciąż projektuje wszystkie indywidualne zamówienia klientów i uczestniczy w ich realizacji.

Time does not matter here
Czas nie gra tutaj roli

We spend around 45 minutes talking. Mikael shows me many different leathers – from the most common ones. They are being used for prototypes (almost every bespoke project is firstly created from a calf leather) and later the most exclusive, exotic leathers – ostrich, aligator, elephant, Amazonka river fish, or eel. We set a next appointment – I wish to place my order…

I am leaving, and again looking at my watch – it’s 14:55. The time for sure doesn’t matter in Malton&Kielman’s workshop… 

Spędzamy na rozmowie około 45 minut. Mikael pokazuje mi kilkadziesiąt rodzajów skóry – od bardzo popularnych, używanych do tworzenia prototypów (prawie każdy indywidualny projekt jest najpierw szyty ze skóry bydlęcej) po ekskluzywne i egzotyczne, jak skóra strusia, aligatora, słonia, ryby z Amazonki, czy węgorza. 

Umawiamy się na kolejne spotkanie – mam nadzieję złożyć zamówienie na torbę… Wychodzę, znów spoglądam na zegarek: 14:55. Czas zdecydowanie płynie inaczej w pracowni Malton & Kielman…

All photos by / wszystkie zdjęcia zrobione przez: Mateusz Marjański

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.